Asociatia Lumina Lina

Asociatia Lumina Lina Suceava este o organizatie cu caracter crestin si social, neguvernamental, democratic, nonprofit si apolitic.

Constituirea asociatiei a avut loc pe data de 20 februarie 2001,  la initiativa pr. Mititelu Minu si functioneaza in incinta Bisericii  Sfanta Vineri Suceava ,dobandind personalitate juridica prin Hotararea Judecatoreasca nr. 45 din 14 iunie 2001.

Misiunea noastra este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale si comunitatilor aflate in situatii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune sociala, avand la baza dragostea fata de semeni.

Scopul nostru este sprijinirea persoanelor aflate in dificultate si asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale omului, in special ale categoriilor sociale defavorizate.

Obiective

 1. Furnizarea de servicii sociale primare si specializate, precum si servicii de ingrijire social-medicala, conform prevederilor legale in vigoare.
 2. Crearea si mentinerea unor retele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla in situatii de dificultate.
 3. Colaborarea si dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu alte institutii de stat sau private care desfasoara activitati in domeniu.
 4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica sociala, in scopul educarii si sensibilizarii acesteia, prin: organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, dezbateri etc; editarea de publicatii (reviste, brosuri, pliante), materiale audio-video, materiale in format electronic; desfasurarea de campanii publice in vederea implicarii comunitatii in rezolvarea unor probleme sociale.
 5. Participarea activa la elaborarea si aplicarea politicilor sociale, strategiilor si planurilor de actiune la nivel national, judetean si local.
 6. Efectuarea de studii si cercetãri sociale referitoare la diferite problematici si fenomene sociale.

Grupuri-tinta

 • persoane lipsite de conditii minime de trai (adapost, hrana, igiena, asistenta medicala, afectiune familiala);
 • copii ai strazii si tineri postinstitutionalizati;
 • copii aflati in dificultate,in pragul abandonului scolar.
 • persoane cu dizabilitati fizice, psihice si/sau sociale;persoane abandonate sau cu risc de abandon (scolar, familial, social);
 • persoane varstnice;
 • persoane abuzate (fizic, psihic) intrafamilial sau extrafamilial;
 • persoane rezidente in institutii de ocrotire sau de detentie;
 • persoane afectate de calamitati naturale;
 • persoane afectate de droguri, prostitutie, alcool, vagabondaj;
 • familii nevoiase cu multi copii si/sau monoparentale;
 • femei singure insarcinate.