Centrul de noapte

Fiind recunoscută necesitatea rezolvării cazurilor persoanelor fără adăpost ca şi asistarea lor pentru a se putea reintegra social,Asociaţia Lumină Lină a preluat iniţiativa înfiinţării, în parteneriat cu o instituţie publică a unui centru social de nopte şi reinserţie socială pe raza municipiului Suceava.

Persoanele fără adăpost,sunt fără sprijin familial în general,fără venituri sau cu venituri foarte mici,aflate în stare precară de sănătate fizică sau psihică,fără acte de identitate,fără locuinţă.

Persoana adultă fără adăpost este aceea persoană care se află într-o situaţie de criză la nivel personal, psihic, relaţional, social, juridic, de sănătate, situaţie determinată de absenţa unui adăpost sau de imposibilitatea de a-şi permite unul.Persoana adultă fără adăpost prezintă deficienţe în mobilizarea resurselor proprii sau externe(pentru a obţine un act de identitate, un loc de munca, pentru a se integra în familie), fiind exclusă de la serviciile publice medico-sociale.

Persoanele din această categorie, vulnerabilă social, se găsesc într-una dintre situaţiile următoare:
• dorm seara pe stradă, în parc, etc
• se adăpostesc în scări de bloc, gări, clădiri aflate în construcţie,maşini abandonate,canale,etc
• locuiesc temporar la rude, prieteni etc

Primul lucru care ar trebui spus pentru a le face o caracterizare generală este că aceste persoane se află într-o situaţie de excludere socială, ceea ce-i pune în imposibilitatea teoretică şi practică de a se reintegra socio-profesional.Această situaţie se traduce prin trăsături specifice atât în plan psihic,social şi chiar personal.

În plan psihic se evidenţiază o anumită vulnerabilitate manifestată prin sentimente de izolare şi rejecţie,lipsa încrederii în sine şi în ceilalţi, stima de sine scăzută,viziune pesimistă asupra viitorului,tonus emoţional scăzut,deresponsabilizare, lipsa oricărei motivaţii de a schimba ceva în viaţa lor.

În plan social,mulţi dezvoltă mecanisme de apărare cu tentă agresivă care fac dificile,uneori, intrarea în contact cu ei.De asemenea majoritatea dintre ei neavând o identitate socială, în sensul că le lipsesc actele de identitate, o locuinţă, o calificare profesională sau un loc de muncă, un mediu relaţional care să-i sprijine le dă sentimentul că sunt prinşi într-un cerc vicios de unde nu se întrevede nici o posibilitate de a ieşi, la acest sentiment contribuind în primul rând fragilitatea lor psihică care întreţine şi întăreşte pe zi ce trece sentimentul de marginalizare sau chiar excludere.

De asemenea atitudinea de foarte multe ori ostilă a comunităţii faţă de ei le adânceşte şi mai tare rana existenţială.Neavând condiăii pentru a-şi întreţine igiena corporală,având resurse financiare prea mici pentru a investi în haine, fiind nevoiţi să cerşească, să se hrănească din tomberoane, ei sunt, de multe ori greu de suportat de către ceilalţi membrii ai comunităţii şi, din această cauuă rejectaţi.

În acelaşi sens lipsa unui cadru legislativ, care să le permită accesul la un minim de servicii sociale,medicale şi juridice,fără acte,fără un adăpost temporar, fără o sursă de venit şi fără legi care să îi protejeze,societatea se comportă ca şi cum aceste persoane nu ar exista.

Centrul de noapte “”Sf.Vineri”‘ ofera:
• Gazduirea pe timp de noapte a persoanelor fara adapost;
• Acordarea de asistenta medicala primara gratuita;
• Acordarea de hrana pe timpul gazduirii;
• Acordarea de obiecte de igeina si uz personal ;
• Acordarea de servicii de consiliere psihologica tuturor celor asistati ;
• Acordarea de servicii de consiliere in vederea gasirii unui loc de munca;
• Acordarea de servicii de consiliere in vederea gasirii propriei locuinte
• Acompaniere în vederea obţinerii unor documente şi acte de identitate sau stare civilă;
• Facilitarea accesului la alte tipuri de prestaţii şi servicii sociale;
• Servicii de îngrijire, după caz;
• Servicii de informare cu privire la drepturile sociale şi serviciile disponibile pe raza municipiului Suceava;
• Servicii mobile de urgenţă: identificarea persoanelor fără adăpost, evaluarea nevoilor
sociale ale acestora, activităţi de consiliere şi alte măsuri de suport acordate în stradă,
precum şi cartografierea zonelor de adăpostire a persoanelor aflate în stradă şi a celor
unde aceştia îşi desfăşoară activităţile lucrative pentru a-şi câştiga existenţa;
• Distribuirea de alimente, hrană şi băuturi calde, saci de dormit şi alte echipamente pe
timpul iernii;

I. Criteriile de selecţie la primirea beneficiarilor în centru se face conform Regulamentelor de ordine interioară, astfel:

1.Beneficiarii sunt persoane adulte fără adăpost ,indiferent de sex, cărora l-i s-a întocmit fişa de observaţie în cadrul centrului de noapte şi au primit avizul medicului

2.Prioritate au persoanele din Municipiul Suceava aflate în următoarele situaţii:
• femeile însărcinate
• familiiile cu copii
• persoanele vârstnice
• persoanele suferind de boli cronice netransmisibile
• persoane cu handicap fizic

3.Nu pot beneficia de serviciile oferite de centru:
• persoanele aflate sub influenîa băuturilor alcoolice şi a drogurilor
• persoanele cu boli contagioase
• persoanele aflate în episod psihotic
• cei cunoscuţi ca violenţi

4.Este interzis accesul în adăpost cu arme, obiecte contondente, droguri sau alte obiecte care ar putea pune în pericol viaţa personală şi a celor din jur.Obiectele personale vor fi predate, la intrare, gardianului.Acestea vor fi inroduse într-un sac sigilat,urmând a fi recuperate la părăsirea adăpostului.
Presedinte asociatie
Pr.Mititelu Minu