Centrul pentru copii

CENTRUL SOCIAL DE ZI ,,SFÂNTA VINERI’’

Centrul Social de Zi ,,Sfânta Vineri’’ s-a înfiinţat ca urmare a proiectului ,,Înfiinţarea Centrului Social de Zi –Sfânta Vineri’’,realizat de Asociatia Lumina Lina si finanţat în cadrul programului PHARE 2001 si urmăreşte rezolvarea cazurilor urgente cu privire la copiii ce provin din familii aflate în dificultate apărute la nivelul municipiului Suceava si funcţionează în conformitate cu :
- Legea 272/2003 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului;
- Hotărârea Tribunalului Suceava nr.7/PJ/2005 februarie 2005 prin care se acordă personalitate juridică;
- Decizia de Acreditare nr./17.03.2005 prin care se acordă denumirea de furnizor de servicii sociale;
- Legea 515/2003 care aprobă O.G. nr. 68/203 privind Serviciile sociale,
- Hotărârea 1024/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a O.G. nr.68/2003;
Centrul Social de Zi,,Sfânta Vineri’’ asigură la circa 25-28 copii proveniţi din familii aflate în dificultate (situaţie materială precară, familii monoparentale, şomaj etc.) cu vârste cuprinse între 7 si 12 de ani, indiferent de sex, limbă, religie, provenienţă sociala, accesul neîngrădit la resursele de educaţie, precum, şi la toate facilităţile asociatiei, asigurând în acelaşi timp respectarea şi promovarea drepturilor copilului.

În cadrul Centrului Social de Zi ,,Sfânta Vineri’’ se ţine cont în primul rând de nevoile de dezvoltare ale fiecărui copil în parte, respectiv: sănătate, educaţie, trăiri emoţionale, comportament, identitatea, stabilirea relaţiilor cu familia, dezvoltarea relaţiilor sociale şi nu în ultimul rând reintegrarea în comunitate/societatea din care face parte.

La intrarea în cadrul centrului copiii sunt luaţi in evidenţă, actele de acceptare fiind îndosariate şi apoi arhivate.
Dosarul social cuprinde următoarele acte:
• cererea părintelui/reprezentantului legal de asistare a copilului în Centrul Social de Zi;
• anchetă socială întocmită de asistentul social al centrului la domiciliul copilului şi vizată de Serviciul de Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei Suceava;
• raportul de evaluare al copilului;
• convenţia încheiată între Centru şi reprezentantul legal al copilului;
• fişa personală a copilului actualizată permanent de psihopedagogul centrului;
• hotărârea de plasament familial pentru copiii şcolari eliberată de Comisia pentru Protecţia Copilului Suceava( dacă este cazul);
• avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie
• copie după buletinul părintelui/reprezentantul legal al copilului;
• copie după certificatul de naştere al copilului;
• planul de intervenţie.

-Toate programele implementate de asociaţie nu vizează un singur copil ,activităţile desfăşurându-se în colectivitate pentru ca ei să interacţioneze unii cu ceilalţi şi să formeze o legătură între ei.
- unul dintre cele mai importante programe ale activităţii centrului este şi cel de socializare în cadrul căruia se încearcă să se formeze la copii deprinderile de viaţă socială şi relaţiile din cadrul acestora;

• se promovează integrarea fiecărei individualităţi în parte în comunitate, în societatea din care face parte;
• se urmăreşte ca fiecare copil să aibă anumite responsabilităţi atât în cadrul centrului ca atare, cât şi în comunitate;
• prin frecventarea cursurilor şcolare copiii asistaţi ai asociaţiei se integrează în comunitatea din care fac parte contribuind la dezvoltarea acesteia, astfel le sunt recunoscute meritele şi de către comunitate.

Asistarea copiilor în cadrul asociatiei este asigurată în condiţii cât mai apropiate de mediul familial:
• viaţă şi dezvoltare în toate privinţele exigenţei copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, educative şi culturale;
• servicii eficiente de ocrotire a sănătăţii şi de recuperarea socială;
• îngrijire specială diferenţiată pentru fiecare copil în parte şi securitate socială ;
• protecţie împotriva oricărei forme de abuz sau maltratare ;;
• intimitatea propriei persoane;;
• standarde de viaţă corespunzătoare;
• odihnă, joc, vacanţă;

Acesti copii au nevoie de sprijin material si educational pentru continuarea scolii, au nevoie de afectiune si implicare din partea tuturor factorilor responsabili.

Avem opt ani de experienta si ne-am confruntat cu diverse probleme . Ne-au trecut pragul de-a lungul anilor cateva zeci de copii pe care i-am ajutat in masura in care am fost si noi sprijiniti de oameni inimosi,de cei care au inteles ca indiferenta nu ajuta la nimic,au inteles ca ajutand un copil in nevoie stergi o lacrima a tristetii si o inlocuiesti cu cea a bucuriei.

O parte din acesti copii sunt acum mari. Avem bucuria ca in centru poate au invatat o lectie despre viata.Au depasit greul si poate la randul lor cand vor avea posibilitatea,vor intinde o mana de ajutor celor care au nevoie.

 

PREŞEDINTE ASOCIAŢIE,
Pr. MINU MITITELU